Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu - Uczniowska strona internetowa

Idź do spisu treści

Menu główne

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

Od dnia 13.05.2021 r. do 31.05.2021 r. trwają zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022.   
Karty zapisu dla klas I -VIII będzie można pobrać bezpośrednio w sekretariacie  lub elektronicznie ze strony szkoły (
www.szkolawohyn.pl). Prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć w terminie od 13.05.2021 r. do 31.05.2021 r.:

-  w wersji papierowej na dyżurce w holu głównym w Zespole Szkół w Wohyniu,  potwierdzeniem będzie wpis do rejestru złożonych wniosków
lub
-  na adres mailowy  
sekretariat@szkolawohyn.pl . W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej, prosimy o zachowanie dowodu wysłania wniosku (screen, wydruk z poczty e-mail).

KARTA ZAPISU DZIECKA KLAS I - VIII DO ŚWIETLICY SZKOLNEJW ZESPOLE SZKÓŁ IM. UNITÓW PODLASKICH W WOHYNIUNA ROK SZKOLNY 2021/2022


REGULAMIN NABORU DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. UNITÓW PODLASKICH
W WOHYNIU

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego