Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu - Uczniowska strona internetowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Zmieniamy społeczność...

ARCHIWUM > 2016/2017

W Zespole Szkół w Wohyniu im.Unitów Podlaskich uczniowie brali udział w projekcie, pt  "Zmieniamy nasza społeczność lokalną".
Projekt ten został zrealizowany w ramach projektu dofinsowanego ze środków z Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich przez Fundację Błogosławieni Ubodzy.
W projekcie wzięło udział 15 uczniów z II klas Gimnazjum:
Adrian Maliszewski, Damian Krupski, Piotr Kaliszuk, Adrian Kłoczko, Natalia Krasucka, Małgorzata Uchaniuk, Jakub Michoń, Julita Niewęgłowska, Artur Banachowicz, Oliwia Rybicka, Zuzanna Sidorczuk, Gabriela Wardziak, Justyna Laskowska, Paweł Łaski i Mateusz Szałkowski.
Uczniów wspierały panie, które pełnią funkcje opiekunek Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum -p. Anna Rożen oraz Szkoły Podstawowej – p. Iwona Babicz-Kalinowska.
W ramach projektu zatytułowanego : "Człowiek przyszłości" uczniowie zrealizowali następujace przedsięwzięcia:
1. Opracowanie, przeprowadzenie i podsumowanie ankiet dotyczacych cech pożądanych u młodych ludzi:
-uczniowie na godz. wychowawczych
- pracodawcy
-rodzice
2. Plakaty (3)
3. Mural na ścianie szkoły przedstawiający najważniejsze cechy, jakimi powinien wyróżniać się młody człowiek.
4. Konkurs fotograficzny -"Uczeń z pasją".
5 Zaangażowani
- uczniowie Gimnazjum i SP
-rodzice
-społeczność Wohynia

M. Łoboda,  A. Rożen

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego