Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu - Uczniowska strona internetowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Koniec roku kl 8

ARCHIWUM > 2020/2021

Uroczyste pożegnanie absolwentów Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu


  25 czerwca 2021r. dwudziestu absolwentów pożegnało mury szkoły. Dyrektor szkoły p. Anna Kowalczyk podziękowała za wychowawczą pracę p.  Krystynie Łobejko - wychowawczyni klas ósmej oraz rodzicom.  Rangę uroczystości podkreślili swoją obecnością Wójt Gminy Wohyń p. Tomasz Jurkiewicz, Proboszcz
ks. Kanonik Henryk Kalitka oraz Kierownik ZAS p. Robert Rosiński. Uczniowie za zaangażowanie w życie szkoły, wspaniałe wyniki w nauce zostali uhonorowani nagrodami książkowymi. Wyrazy uznania oraz statuetkę „Za Waleczność” otrzymali uczniowie, którzy podnieśli swoją średnią ocen o 0,5 . Pan Wójt wręczył nagrodę za najwyższą średnią uzyskaną od 4 do 8 klasy Aleksandrze Parać.
  Pan Wójt zwracając się do absolwentów podkreślił, że są ambasadorami tej szkoły, tutaj uczyli się wartości, szacunku do drugiego człowieka. Nadmienił, że był to dla nich rok wyjątkowy, pełen obaw i niepokoju szczególnie o egzamin ósmoklasisty. W ciepłych słowach zaznaczył, że „dali radę” i będą szukać swojej drogi życiowej i edukacyjnej przyszłości. Przekazał podziękowania za trud, zaangażowanie w edukację i wychowanie absolwentów na ręce pani Dyrektor. Uczniowie częścią artystyczną pożegnali zgromadzonych nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów.

red. Agnieszka Juszczyńska - pedagog


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego