Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu - Uczniowska strona internetowa

Idź do spisu treści

Menu główne

SCHOOL ADAPT

ERASMUS

SCHOOL ADAPT - jest to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2020 roku i potrwa do 31sierpnia 2023 roku. Czas trwania projektu: 36 miesięcy. Konsorcjum projektuskłada się z 6 partnerów z 5 krajów UE: Polska, Włochy, Cypr i Hiszpania.

Cyklicznie organizowane są spotkania międzynarodowe z partnerami z Cypru, Hiszpanii, Włoch, Polski i Grecji, na których omawiane są bieżące sprawy oraz planowane zadania.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spotkanie międzynarodowe partnerów projektu

We wrześniu odbyło się spotkanie partnerów projektu. Tym razem było to spotkanie na żywo, „twarzą w twarz” i miało miejsce w Raus w Hiszpanii. Partnerzy projektu wykonali wspaniałą i ciężką pracę. Przygotowywali różnego rodzaju interaktywne kursy dla nauczycieli, szkolnych specjalistów i rad pedagogicznych. Tematyka szkoleń dotyczy pracy z uczniem migrującym w wieku od 6 do 14 lat oraz jego rodziców. W przyszłości dostęp do kursów będzie bezpłatny i dostępny w formie online. Zespół projektu z naszej szkoły opracował i przedstawił Model O2 (Model pracy z uczniem przybywającym z zagranicy do obcego kraju) na konferencji międzynarodowej.

R. Korczak

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Prezentacja projektu na radzie pedagogicznej

  Na radzie pedagogicznej w listopadzie przedstawiono dotychczasowe wyniki pracy Model O2 - uczeń przybywający z zagranicy do obcego kraju. W dokumencie wypracowano kroki podejmowane przez szkołę od momentu, gdy rodzice ucznia decydują się na wyjazd do innego kraju, przez sposób poszukiwania odpowiedniej szkoły dla dziecka, pierwszy kontakt z dyrektorem nowej szkoły, aż po samą adaptację ucznia cudzoziemskiego w szkole. Model zawiera propozycje formularzy dokumentów, które mogą być wykorzystane przy zapisie ucznia do szkoły oraz wstępnej diagnozie jego wiedzy i umiejętności. Opracowano także kwestionariusz IPAU (Indywidualny Plan Adaptacji Ucznia) oraz pakiet powitalny. Wskazano także zadania dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i wychowawcy, aby ułatwić integrację ucznia cudzoziemca i jego rodziny z klasą, szkołą, społecznością lokalną. W ramach wsparcia dla nauczycieli przygotowano scenariusze lekcji wychowawczych, których celem jest wzajemne zapoznanie się ucznia cudzoziemca z klasą oraz poznanie kraju jego pochodzenia.

R. Korczak

PRACA NAD PROJEKTEM

Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu, we współpracy z fundacją OIC Poland, pracują nad modelami O1 (Model pracy z uczniem powracającym z zagranicy do rodzimego systemu edukacji) i O2 (Model pracy z uczniem przybywającym z zagranicy do obcego kraju). W ramach kilku spotkań wypracowano schematy, na podstawie których zostaną przygotowane narzędzia dla instytucji oświatowych w pracy z uczniem cudzoziemskim i uczniem powracającym do rodzimego systemu edukacji.

R. Korczak

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego