Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu - Uczniowska strona internetowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Święto Konstytucji 3 Maja

ARCHIWUM > 2015/2016
 
 
 

                 „I cóż powiedzą tomy słowników,
                  Lekcje historii i geografii,
                  Gdy tylko o niej mówić potrafi
                  Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.
                               Choć jej granice znajdziesz na mapach,
                               Ale o treści, co je wypełnia,
                               Powie ci tylko księżyca pełnia
                               I mgła nad łąką, i liści zapach…
Słowami piosenki Antoniego Słonimskiego "Polska" rozpoczęliśmy obchody tegorocznej rocznicy uchwalenia w 1791 roku ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów - Konstytucji 3 Maja.
W inscenizacji tamtych wydarzeń i pokazaniu nie tylko sytuacji, nastroju jaki ówcześnie panował, ale też odtworzeniu stylistyki ubioru tychże czasów czynny udział brali uczniowie naszego gimnazjum z teatralnego koła „Daleko od szkoły” pod kierunkiem p. Teresy Kowalczyk (nauczycielki historii) oraz zespół Raczki, przygotowany przez p. Elżbietę Tarasiuk.
Całość przedstawienia zakończył przedstawiciel zespołu Iskra
Jakub Antoniuk pieśnią Marka Grechuty „Ojczyzna”. Polecam w wolnej chwili posłuchać jej jeszcze raz, a na koniec krótki jej fragment:  
        …Bez historii, mowy, sztuki
        Bez mądrości tej z nauki
        naród się zamieni w bezimienny kraj
        dziś Ojczyzna jest w potrzebie
        czeka ciebie, wierzy w ciebie
        tysiąc lat historii patrzy w serce twe…
Przygotowany repertuar zaprezentowaliśmy również społeczności lokalnej w Kościele Parafialnym, gdzie pomocą służyła nam p. Edyta Uchaniuk.

E. Tarasiuk

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego