Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu - Uczniowska strona internetowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Konkurs Ortograficzny

ARCHIWUM > 2017/2018

Jakże zatem możemy uświetnić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości? Ta niezwykła data wymaga nie rutynowych, a adekwatnych do jej rangi działań. Należałoby zatem zrobić coś niebanalnego, niekonwencjonalnego, oryginalnego i świeżego.” ( fragment dyktanda dla klas II- III gimnazjum i VII szkoły podstawowej)
Tradycją Zespołu Szkół im. Unitów stało się, że w maju goszczą tu mistrzowie polskiej ortografii. 23 maja 2018r. o godzinie 8.30 pani dyrektor Anna Kowalczyk rozpoczęła szesnasty już konkurs ortograficzny. O znaczeniu umiejętności poprawnego pisania powiedział pan Robert Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski, witając zebranych uczniów, nauczycieli i członków komisji.
     Do udziału zostały zaproszone wszystkie gimnazja i 15 szkół podstawowych z powiatu radzyńskiego oraz szkoły noszące imię Unitów Podlaskich. W bieżącym roku treść dyktand nawiązywała do wydarzeń historycznych,  upamiętniając 100 Lat Niepodległej Polski. Głównym celem konkursu było podkreślanie piękna języka polskiego, zachęcanie do dbałości o jego poprawność.
W konkursie rywalizowali uczniowie ze szkół: w Białej, Białce, Czemiernikach, Łomazach, Lisiowólce, Suchowoli, Ostrówek, Ulana- Majoratu, Wohynia.
      Konkurs Ortograficzny wyłonił Mistrzów Ortografii na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Odbywał się on w trzech kategoriach:

III Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas II i III szkól podstawowych
Opiekunem tej części konkursu była p. Joanna Kubaczyńska. Przewodniczącą Komisji i autorką tekstu dyktanda była p. Elżbieta Welk-Dołbeń - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim. Rywalizowało w nim 8 uczniów. Tytuł Mistrza Ortografii klas II zdobył Eryk Mierzwiński ze SP w Lisiowólce (uczeń p. Barbary Samociuk). Mistrzynią klas III została Martyna Oleksińska ze SP w Wohyniu (ucz. p. Joanny Kubaczyńskiej). Pozostali uczniowie zostali wyróżnieni za wysoki poziom ortografii. Są to: Szymon Mierzwiński i Zofia Grudzińska ze SP w Lisiowólce, Sebastian Dymicki z Suchowoli, Zofia Kowalczyk, Aleksandra Samczuk, Aleksandra Lewczuk ze SP w Wohyniu.

XVI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla klas IV- VI
Opiekunem konkursu w tej grupie była p. Barbara Stepaniuk. Tekst dyktanda zredagowała p. Marta Michalak z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim.  Przewodniczącą komisji była p. kierownik ZAS w Wohyniu p. Agnieszka Buch. W konkursie wzięło udział 22 uczniów. W grupie uczniów klas IV Mistrzem Ortografii została uczennica p. Ewy Niewęgłowskiej -Wiktoria Kaźmiruk ze SP w Białce. Wyróżnienia otrzymali: Weronika Korulczyk ze SP w Białce, Piotr Domański ze SP w Ostrówkach, Aleksandra Uchaniuk i Julia Gogół ze SP w Wohyniu.
Tytuł Mistrza Ortografii klas V przyznano Aleksandrze Antoniewskiej ze SP w Białce (uczennica p. Katarzyny Kochnio
Wiater). Wyróżnienia otrzymali: Julia Harasim ze SP w Lisiowólce, Gabriela Domańska ze SP w Czemiernikach, Gabriela Skiba ze SP w Białej i Anna Polak ze SP w Wohyniu.
Mistrzynią Ortografii klas VI została Anna Kaczorek z ZS w Czemiernikach (uczennica p. Danuty Kuszneruk). Komisja wyróżniła też: Iwonę Dyjak ze SP w Białej, Wiktorię Szaroń ze SP w Ostrówkach, Justynę Siudaj ze SP w Lisiowólce i Kacpra Garbalę ze SP w Suchowoli.
XII Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów gimnazjum i klas VII szkół podstawowych.
Opiekunem konkursu w tej kategorii była p. Barbara Pawelec. Tekst dyktanda ułożyła p. Marta Wójcicka profesor nadzwyczajny Zakładu Kultury Polskiej
UMCS w Lublinie. Przewodniczącym komisji był p. Adam Świć, dyrektor Domu Kultury w Kocku. W konkursie wzięło udział 16 uczniów. Mistrzem Ortografii został Michał Musiatowicz z ZS w Białce (uczeń p. Ewy Niewęgłowskiej). II miejsce zdobyła Klaudia Teleszko z ZS w Wohyniu,  III miejsca- Aleksandra Kwasek z ZS w Czemiernikach i Szymon Kożuchowski z ZS w Łomazach. Wyróżnienia przyznano: Martynie Łączek z ZS w Ulanie Majoracie, Natalii Bilskiej z ZS w Suchowoli, Alicji Kap z ZS w Białej oraz Weronice Grzesiak ( uczennicy klasy szóstej), Damianowi Belniakowi i Alicji Budzyńskiej z ZS w Wohyniu.

          W komisjach oceniających dyktanda uczniów pracowali przedstawiciele  Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Wohyniu oraz opiekunowie uczniów, nauczyciele języka polskiego.
Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych wręczali organizatorzy konkursu i  fundatorzy nagród: Wójt Gminy Wohyń -p. Stanisław Jóźwik, Wicewojewoda Lubelski- p. Robert Gmitruczuk, p. Dariusz Jurecki  z AD REM w Końskowoli oraz przyjaciel naszej szkoły, p. Zbigniew Smółko. Wsparcia w postaci zakupu nagród udzielili również: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, SM Spomlek w Radzyniu Podlaskim oraz Zakład Komunalny „Pryzmat” w Wohyniu.
       Wszystkim serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.
„Ciekawe, co robi historyk? Ciągle spisuje wszystkie historyczne wydarzenia, a może pragnie opisać współczesne dzieje?”( fragment dyktanda dla klas II- III szkoły podstawowej)
„Po długotrwałym jarzmie niewoli, po kilkakrotnych brawurowych, ale nieudanych próbach wyzwolenia nastał wreszcie czas wolności. Polacy dali dowody na to, że potrafią sprostać heroicznym wyzwaniom. Wykazali, iż pomimo nurtujących wewnętrznych sprzeczności i piętrzących się trudności są zdolni do wspólnego działania w imię celów nadrzędnych.” (fragment dyktanda dla klas IV- VI szkoły podstawowej)
Barbara Pawelec
Barbara Stepaniuk


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego