Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu - Uczniowska strona internetowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Rocznica Konstytucji 3 Maja

ARCHIWUM > 2018/2019

Konstytucja 3 maja 1791 roku - symbol wolności i dumy narodowej


   Uchwalona w trudnych czasach, jak przypomina MEN, dokładnie 227 lat temu - 3 maja 1791 roku - Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Trudne to były czasy dla Polaków, gdyż koniec XVIII wieku przyniósł bowiem trzy rozbiory oraz utratę niepodległości na 123 lata. Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach i wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała ona zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
   To właśnie te treści, jak też pieśni podkreślające to wydarzenie przedstawili uczniowie Zespołu Szkół naszej społeczności w Kościele Parafialnym a następnie w szkole, na akademii poświęconej tej tematyce.
   Podziękowania należą się młodzieży szkolnej i ich opiekunom, którzy mimo długiego weekendu znaleźli czas i chęci, aby w tych dniach, poświęcić swój czas na przypomnienie tak ważnych dla naszego narodu wydarzeń.

red. D. T.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego