Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu - Uczniowska strona internetowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Dzień Patrona 2022

WYDARZENIA

Dzień Patrona czerwiec 2022 podsumowanie


  Czternastego czerwca społeczność Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu świętowała Dzień Patrona połączony ze spotkaniem Diecezjalnej Rodziny Szkół noszących imię Unitów. Na uroczystość przyjęli zaproszenie: biskup siedlecki Grzegorz Suchodolski, prezes Stowarzyszenia Pamięci Unitów Podlaskich Martyrium ks. prałat Bernard Błoński, Przewodniczący Rady Głównej Martyrium, dziekan dekanatu radzyńskiego ks. prałat Roman Wiszniewski, proboszcz parafii pw. Św. Anny w Wohyniu ks. kanonik Henryk Kalitka, proboszcz parafii pw. Św. Anny w Radzyniu Podl. ks. kanonik Henryk Och, starszy wizytator KO w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej Bożena Duklewska, nadleśniczy Nadleśnictwa w Radzyniu Podl. Leszek Gajuś, podinspektor Tomasz Uchaniuk z KP w Radzyniu Podlaskim, wójt Gminy Wohyń Tomasz Jurkiewicz, wójt Gminy Olszanka Grzegorz Pajnowski, poczty sztandarowe ze szkół noszących imię unitów: poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Męczenników Podlaskich  w Hrudzie,  poczet sztandarowy Zespołu Szkół Technicznych  im. Unitów Podlaskich  w Międzyrzecu Podlaskim, poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Unitów Podlaskich w Olszance, poczet sztandarowy Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu, poczet sztandarowy OSP w Wohyniu oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkół w Wohyniu, Bezwoli i Ossowie. Licznie przybyli Rodzice uczniów z wiceprzewodniczącą Rady Rodziców p. Anną Gadamską.
  Uczniowie, poczty sztandarowe w zorganizowanym przemarszu przeszli do kościółka na Bezwoli, gdzie pod przewodnictwem biskupa siedleckiego została odprawiona msza św. Bezpośrednio po zakończonej mszy św. społeczność szkolna i zaproszeni goście udali się do szkoły. Na pięknie udekorowanej hali sportowej uroczyście został przekazany sztandar ZS w Wohyniu w ręce nowego pocztu szkolnego. W dotychczasowym poczcie szkołę reprezentowali: Borysiuk Nikola, Aleksandra Grzywaczewska, Natalia Kaliszuk, Piotr Kawicz, Julia Kosowska, Olga Lendzion, Hubert Siemionek, Magdalena Zdunek. Pełnili straż przy sztandarze w czasie uroczystości szkolnych, uroczystości państwowych. Reprezentowali Zespół Szkół na uroczystościach gminnych i powiatowych. Brali udział w spotkaniach Diecezjalnej Rodziny Szkół noszących imię unitów. W skład nowych pocztów sztandarowych weszli uczniowie z klas siódmych: Franciszek Gadamski, Weronika Grzywaczewska, Milena Koczkodaj, Agata Kondratiuk, Magdalena Korniecka,  Kacper Kościańczuk, Zofia Kowalczyk, Antonina Krawiec, Gabriela Mackiewicz, Aleksandra Samczuk, Aleksander Petkowicz, Karina Wiśniewska. Sztandar został przekazany w asyście uczniów naszej szkoły pochodzących z Czeczenii- Ramzan Bitiev, Inguszeti - Khadizha Tsitskieva i Tadżykistanu-Safiya Alimova. W dalszej kolejności p. Agnieszka Juszczyńska podsumowała konkurs fotograficzny. Nagrody wręczał wójt Gminy Wohyń Tomasz Jurkiewicz oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Radzyń Podlaski p. Leszek Gajuś. Następnie dyrektor szkoły A.T. Kowalczyk, która pełni funkcję Przewodniczącej Diecezjalnej Rodziny noszącej imię Unitów przedstawiła sprawozdanie z działalności Rodziny w latach 2019-2022. Bardzo ważnym punktem uroczystości była wspólna modlitwa w intencji pokoju odmówiona przez  proboszcza parafii pw. Św Anny w Wohyniu ks. kanonika H. Kalitkę oraz Rizvana Khatsieva, przedstawiciela religii muzułmańskiej.
  Na zakończenie chór szkolny, pod kierunkiem p. Elżbiety Tarasiuk zaprezentował pieśni ludowe polskie, czeczeńskie i inguszskie. W wersjach instrumentalnych melodie ludowe wykonali Franciszek Gadamski- akordeon, Paweł Tokarski- saksofon, Antonina Panasiuk, Róża Kazubek, Piotr Kawicz oraz Kajetan Kondraszuk- pianino.
  Uroczystość prowadził nauczyciel informatyki p. Dariusz Tarasiuk.

red. dyr. A. T. Kowalczyk

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego