Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu - Uczniowska strona internetowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Porozumienia partnerskie

PROJEKT LOWEPorozumienia partnerskie


Do realizacji Grantu niezbędnym wymogiem jest pozyskanie partnerów do współpracy. W Gminie Wohyń nie mamy problemu ze współpracą. Główne działania warsztatowo -szkoleniowe realizują ośrodki adekwatnie wyposażone do realizacji przedsięwzięcia, jednak nie tylko sprzęt się liczy, ale też zaangażowanie personalne dyrektorów i kierowników tych instytucji, grup lokalnych.
Oto partnerstwa lokalne:

  • Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu

  • Gminne Centrum Kultury w Wohyniu

  • Centrum Kultury w Suchowoli

  • Stowarzyszenie Echo

  • Koła Gospodyń Wiejskich

  • Szkoła Podstawowa w Lisiowólce

  • Szkoła Podstawowa w Ostrówkach

  • Zespół Szkół im. Seweryna Czetwertyńskiego w Suchowoli


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego