Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu - Uczniowska strona internetowa

Idź do spisu treści

Menu główne

DOKUMENTY

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO - NOWOUTWORZONY, 5-GODZINNY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ZESPOLE SZKÓŁ W WOHYNIU NA ROK SZKOLNY 2021/22
 NOWE

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego NOWE

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PIERWSZEJ KLASY W ZESPOLE SZKÓŁ W WOHYNIU NA ROK SZKOLNY 2021/22

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO - PRZEDSZKOLE W ZESPOLE SZKÓŁ W WOHYNIU NA ROK SZKOLNY 2021/22


Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjecie do zerowki ZS w Wohyniu

        

DOKUMENTY:

      
ZASADY  FUNKCJONOWANIA  DZIENNIKA  ELEKTRONICZNEGO


     
Instrukcja logowania do Librusa

     
Korzystanie z dziennika elektronicznego

      UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I APELE ZAPLANOWANE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. UNITÓW PODLASKICH W WOHYNIU


        Szkolny Zestaw Programów Nauczania Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu na I etap edukacyjny

        Szkolny Zestaw Programów Nauczania w Szkole Podstawowej


INNE:

       
CYBERPRZEMOC W SZKOLE, ŚRODOWISKU LOKALNYM CZY W DOMU CO TO JEST I JAK REAGOWAĆ

            
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POPEŁNIENIA PRZEZ UCZNIA CZYNU KARALNEGO

            
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AGRESYWNYCH ZACHOWAŃ W SZKOLE

            
PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA DO SZKOŁY

            
PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH W SZKOLE

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego