Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu - Uczniowska strona internetowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Bezpieczne wakacje

WYDARZENIA

  W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu po raz ósmy został zorganizowany Szkolny Konkurs Plastyczno-Językowy pt. „Bezpieczne wakacje”. Pomysłodawcami konkursu byli nauczyciele języków obcych: Anna Rożen oraz Dorota Blicharz. W konkursie wzięło udział w sumie 17 uczniów. Praca miała pokazać w jaki sposób młodzież powinna bezpiecznie spędzać wakacje. Uczniowie mogli zastosować dowolną technikę, jedynie był określony format (A3) oraz wykonawcy musieli zastosować w swojej pracy jak najwięcej napisów w dwóch językach: angielskim niemieckim lub angielskim-rosyjskim. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 17 czerwca. W skład komisji wchodzili następujący nauczyciele:
  Przewodnicząca: Iwona Babicz - Kalinowska
  Członkowie: Anna Rożen
  Dorota Blicharz
  Renata Korczak
 Przy ocenie prac komisja brała pod uwagę stronę językową (poprawność gramatyczną, trafność i ilość napisów w obu językach) oraz ogólny wyraz artystyczny (staranność, oryginalność, kompozycję, wkład pracy).
  Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
1 miejsce- Cezary Uchaniuk klasa 7b
2 miejsce- Aleksandra Korolczuk klasa 8b

3 miejsce- Agata Korniecka klasa klasa 8b
Wyróżnienia:
 Magdalena Samczuk klasa 8a
 Oliwier Trościańczyk klasa 8a
 Sandra Tomczak klasa 7a

Wyżej wymienieni uczniowie zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi pozyskanymi od wydawnictw edukacyjnych oraz sklepiku szkolnego.

red. A. Rożen

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego